Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotnikach Kujawskich

Dodatki energetyczne

Dodatek energetyczny

 

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z dnia 26 kwietnia 2016 r. poz.411).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2017 r. do 30.04.2018 r. wynosi odpowiednio:

-        dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,22 zł miesięcznie,

-        dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie,

-        dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.


 

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:

-        wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

-        kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

 

 

 

BIP Gops Złotniki Kujawskie

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny